Acest site are suport limitat pentru browserul dvs. Vă recomandăm să treceți la Edge, Chrome, Safari sau Firefox.

Aviz juridic

I. DREPTURI DE AUTOR

Întregul conţinut de pe http://www.savinskin.com şi http://www.savinskin.ro (care include, dar nu se limiteazǎ la): texte, grafice, vizualuri, Produse, idei, poze, video, sunete sunt proprietatea S.C. SAVINVIBE S.R.L., înregistrată la Registrul Comerţului Bucuresti sub nr. J40/10857/2019, C.U.I. RO41531956, cu sediul social în Bucureşti, Sector 4, Str. Mitropolitul Nifon nr.13, Et.2, Ap. 8.

Însemnele grafice, denumirile, mărcile (cum sunt, de exemplu: numele Website-ului SAVIN’SKIN si numele companiei SAVINVIBE) sunt proprietatea S.C. SAVINVIBE S.R.L. și nu pot fi preluate şi/sau folosite fară acordul prealabil scris al proprietarului. Website-ul și întregul conținut, caracteristicile (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, toate informațiile, software-ul, textul, afișajele, imaginile, videoclipurile și audio, precum și designul, selecția și aranjarea acestora), sunt deținute de Companie sau de furnizorii acesteia.

Utilizarea Website-ului este permisă numai pentru uz personal, non-comercial.
Nu este permisă reproducerea, distribuirea, modificarea, descărcarea, stocarea informaţiilor şi conţinutului, crearea de lucrări derivate, afişarea publică a niciunui dintre materialele de pe Website, cu excepția următoarelor:
- stocarea temporară în computer a unor copii a acestor materiale pentru vizualizarea ulterioară - imprimarea unor pagini ale Website-lui pentru utilizare personală, non-comercială și nu pentru reproducere, publicare sau distribuire ulterioară.
- Imprimarea, copierea, modificarea, descărcarea sau utilizarea în alt mod a Website-ului încălcarea TCU, dreptul de a utiliza Website-ul va înceta imediat și trebuie, fără nicio solicitare din partea Companiei, să returnați sau distrugeți copii ale materialelor pe care le-ați făcut.
- Nu este permisă folosirea ilustrațiilor, fotografiilor, secvențelor video sau audio sau oricărei reprezentări grafice separat de textul însoțitor.
- Nu este permisă ştergerea sau modificarea a niciunui aviz de drepturi de autor, marcă comercială sau alte drepturi de proprietate privind materialele de pe acest Website.
- Nu este permisă accesarea sau folosirea pentru scopuri comerciale a niciunei părţi a Website-ului, servicii sau materiale disponibile prin intermediul Website-ului.
- Orice utilizare a site-ului web care nu este permisă în mod expres de acești TCU reprezintă o încălcare a acestor TCU și poate încălca drepturile de autor, mărcile comerciale și alte legi.

II. LIMITAREA RASPUNDERII COMPANIEI

Compania nu garantează ca Website-urile www.savinskin.com si continutul acestuia nu conţin erori sau că întregul conţinut este 100% corect şi valid.
Orice eroare, omisiune, greşeală tipografică sau de redactare care apare în documentăţia de vânzare sau pe Website, pe oferte, lista de preţuri, factură sau alt document sau informaţii furnizate de Companie se vor corecta fară nicio răspundere din partea Companiei.
Niciun Conținut transmis cǎtre Utilizator sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesarea, vizitarea şi/sau vizualizarea Website-ului nu constituie o obligație contractuală din partea Companiei şi/sau al angajatului/prepusului Companiei care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, faţǎ de respectivul Continut.

Caracteristicile produselor prezentate pe Website sunt cele puse la dispoziţie de către producǎtori şi furnizori iar Compania oferǎ suportul tehnic pentru afişarea lor. Compania nu răspunde pentru prejudiciile create, din cauze ce exclud culpa sa, de nefuncţionarea Website-ului precum şi pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării paginilor Website-ului (ex. defecţiuni la reţeaua de internet).

Compania nu este răspunzătoare şi nu se va considera că a încălcat TCU în cazul incapacităţii sau întârzierii de a îndeplini oricare dintre obligaţiile din TCU, dacă întârzierea a avut loc din motive care nu pot fi controlate de Companie cum ar fi forţa majoră, cazurile fortuite, modificări ale legislaţiei, întreruperile în alimentarea cu energie electrică, deconectarea sau orice acţiuni ale vreunui angajat al Companiei făcute cu rea credinţă.

Compania nu va fi răspunzătoare dacă, din orice motiv, toate părțile Website-ului nu sunt disponibile în orice moment sau în orice perioadă.

Din când în când, Compania poate restricționa accesul la anumite părți ale Website-ului sau la întregul Website pentru utilizatori, inclusiv utilizatorii înregistrați.

Compania nu garantează şi nu își asumă nicio răspundere pentru orice pierderi sau daune legate sau în legătură cu achiziția Produselor de pe Website prin intermediul oricărui procesator de plăți.

Compania nu garantează şi nu își asumă nicio răspundere pentru pierderea, utilizarea necorespunzătoare a informaţiilor financiare de către procesatorul de plăţi sau banca emitentă a cardului bancar. Cumpărătorul este singurul responsabil pentru toate tranzacțiile care utilizează informațiile financiare sau pentru comisioanele percepute de procesatorul de plăţi sau banca emitentă a cardului bancar.

Compania nu garantează şi nu își asumă nicio răspundere pentru pierderi de profit directe sau indirecte, pierderi sau daune speciale sau indirecte, costuri, cheltuieli sau alte revendicări de despăgubire (cauzate de neglijenţa unor angajaţi ai Companiei sau a unor terţi care sunt în legătură cu contractul).

III. SOLUTIONAREA LITIGIILOR. LEGEA APLICABILA

Orice sesizare sau reclamaţie în legătură cu Website-ul, TCU sau executarea Contractului trebuie transmisă prin e-mail la adresa contact@savinskin.com menţionând toate detaliile, inclusiv data de achiziţie şi numărul comenzii acolo unde este cazul, numele şi prenumele complet, adresa şi datele de contact.

Toate aspectele referitoare la Website și la TCU și orice litigiu sau cerere care decurg din acestea sau în legătură cu acestea (în fiecare caz, inclusiv litigii sau pretenții necontractuale), sunt reglementate și interpretate în conformitate cu legile din Romania.

Orice litigii apărute între Cumpărător şi Companie în legătură cu Website-ul sau TCU vor fi solutionate mai întai pe cale amiabilă.
În cazul in care acest lucru nu este posibil, solutionarea va reveni instanţelor de judecată competente din Bucureşti.

Coș

Nu mai sunt produse disponibile pentru cumpărare

Coșul dvs. este momentan gol.