Acest site are suport limitat pentru browserul dvs. Vă recomandăm să treceți la Edge, Chrome, Safari sau Firefox.

Termenii serviciului

Bine aţi venit pe Website-ul SAVIN’SKIN!

I. PREAMBUL

SAVIN’SKIN este denumire comercială a S.C. SAVINVIBE S.R.L. (“Compania”) înregistrată la Registrul Comerţului Bucuresti sub nr. J40/10857/2019, C.U.I. RO41531956, cu sediul social în Bucureşti, Sector 4, Str. Mitropolitul Nifon nr.13, Et.2, Ap. 8.

Termenii şi condiţiile de utilizare (“TCU”) prezentate în continuare împreună cu orice document asociat sau inclus guvernează accesul şi utilizarea Website-urilor http://www.savinskin.com/ro, inclusiv accesul la newsletter, conţinutul, funcţionalitatea şi serviciile oferite pe sau prin www.savinskin.com denumite în continuare „Website”.

Website-ul este oferit și disponibil pentru utilizatorii care au împlinit vârsta de 16 ani.
Prin utilizarea Website-ului garantați că aveți vârsta legală şi capacitatea de a contracta serviciile oferite de Companie și pentru a îndeplini toate cerințele de eligibilitate anterioare. Dacă nu îndepliniți toate aceste cerințe, nu trebuie să accesați sau să utilizați Website-ul.

Vă rugăm să citiți cu atenție TCU înainte de a începe să utilizați Website-ul. Dacă nu sunteţi de acord cu TCU sau Politica de confidențialitate, nu trebuie să accesați sau să utilizați Website-ul.

Prin citirea TCU acceptaţi, în calitate de Utilizator sau Cumpărător, că aţi fost informat, într-un mod clar şi inteligibil de către Companie, înainte de semnarea unui contract la distanţă („Contractul”), cel puţin cu privire la următoarele aspecte:

• principalele caracteristici ale Produselor şi serviciilor;
• identitatea Companiei, inclusiv denumirea şi adresa sa;
• preţul total al Produselor cu toate taxele incluse şi modalităţile de plată, termenul de livrare sau prestare a serviciilor, modalitatea de solutionare a reclamaţiilor;
• condiţiile, termenele şi procedurile de exercitare a dreptului de retur, în cazul ȋn care este prevǎzut acest drept, obligația Cumpǎrǎtorului de a achita taxele de returnare în caz de anulare a comenzilor, precum și formularul tipizat de retrur; ȋn cazul ȋn care dreptul de retragere nu este prevăzut, informaţia conform căruia Cumpǎrǎtorul nu va beneficia de un drept de retur sau circumstanțele în care îşi pierde dreptul de retragere;
• mețiuni cu privire la garanțiile legale;
• durata de valabilitate a Contractului;
• condiţiile de încetare a Contractului.

TCU pot fi revizuiţi și/sau actualizaţi de Companie după cum consideră necesar la un moment dat. Completările şi/sau modificările aduse TCU intră în vigoare şi au aplicabilitate imediat după postarea acestora pe Website. Modificările aduse TCU în legatură cu soluţionarea litigiilor nu sunt aplicabile pentru litigiile notificate anterior datei postării acestora pe Website.

Continuarea utilizării Website-ului după publicarea TCU, astfel cum au fost modificaţi, reprezintă acordul dumneavoastră privind aceste modificări.

Recomandăm Utilizatorilor şi Cumpărătorilor să verifice periodic TCU astfel încat să fie la curent cu orice modificare a acestora.

În cazul în care se constată încălcări ale prevederilor TCU de către Utilizatori sau Cumpărători, Compania îsi rezervă dreptul de a restricţiona accesul la Website şi la Servicii imediat şi irevocabil fără notificare prealabilă.

În cazul în care Compania constată încălcări ale TCU şi nu a luat încă nicio măsură privind aceste încalcări, nu înseamnă că prin aceasta Compania a renunţat la dreptul său de lua astfel de măsuri şi/sau sau de a solicita despăgubiri.

 

TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE

 1.  DEFINITII

 

Produse si Servicii

:

orice produs sau serviciu afişat pe Website, care pot face obiectul unei Comenzi

 

 

 

Campanie

:

acţiunea de a expune în scop comercial, un numar finit de Produse şi/sau Servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadǎ limitată de timp stabilitǎ de către Companie.

 

 

 

Cont

:

secţiunea din Website formată dintr-o adresă de e-mail şi o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii şi care coţtine informaţii despre Client/Cumpărător şi istoricul Cumpărătorului în Website (Comenzi, facturi fiscale, garanții, Bunuri, etc.). Clientul/Cumpărătorul este responsabil și se va asigura ca toate informaţiile înregistrate la crearea Contului sunt corecte, complete şi actualizate.

 

 

 

Comanda

:

un document electronic ce intervine ca formă de comunicare intre Companie şi Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Companiei, prin intermediul Website-ului decizia sa de a achiziţiona Produse si Servicii de pe Website.

Comentariu

:

apreciere sau observaţie cu scop critic, pe marginea unui Review sau a unui alt comentariu.

 

Continut

 

:

 • informatiile de pe Website care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
 • conţinutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Companie prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informaţie comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Companiei, Cumpărătorului, conform informaţiilor de contactare, specificate sau nu de catre acesta;
 • informaţii legate de Produsele si/sau Serviciile şi/sau prerţurile/tarifele practicate de Companie într-o anumită perioadă;
 • informaţii legate de Produsele si/sau Serviciile şi/sau preţurile şi tarifele practicate de către un terţ cu care Companie are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
 • date referitoare la Companie, sau alte date privilegiate ale acesteia.

 

Contract

:

reprezintă contractul la distanţă încheiat ȋntre Companie şi Cumpǎrǎtor, fară prezența fizică simultană a reprezentantului Companiei şi a Cumpărătorului.

 

Coşul meu

:

secţiunea din Cont care permite Cumpărătorului/ Utilizatorului sǎ adauge Produse sau Servicii pe care doreşte sǎ le achiziţioneze la momentul adaugării sau la un moment ulterior;

 

Cumparător

:

Orice Utilizator care plasează o comandă de achizitie pe Website.

 

 

 

Comunicare comercialǎ

:

orice comunicare conţinând informaţii generale şi tematice, informaţii cu privire la Produse similare sau complementare cu cele pe care le-ati achizitionat, informaţii cu privire la oferte sau promoţii, informaţii referitoare la Produse si Servicii adăugate în secţiunea “Cont/Cosul meu” sau “Lista de dorinţe”.

 

 

 

 

 

 

Lista de dorinţe

:

sectiunea de pe Website în care Cumpărătorul/ Utilizatorul poate adǎuga Produse sau Servicii pe care doreşte să le urmărească în vederea unei eventuale achizitii şi pe care, ulterior, le poate şterge sau le poate adǎuga în coșul de cumpărături („Cosul meu”).

 

Review

:

o evaluare scrisă de către deținǎtorul sau beneficiarul unui Produs sau Serviciu, evaluare redactată pe baza experienţei personale şi capacitatii acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacǎ Produsul sau Serviciul respectă sau nu specificatiile menţionate de cǎtre producător.

 

Tranzacție

:

încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Produs şi/sau Serviciu de către SAVINVIBE sau de către Cumpărător, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de cǎtre SAVINVIBE, indiferent de modalitatea de livrare.

 

Utilizator

:

orice persoană fizică care are varsta peste 16 ani sau persoană juridică înregistrată pe Website, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, si-a dat acordul cu privire la clauzele specifice ale Website-ului din sectiunea Termeni si Conditii de Utilizare.

 

 

 

Compania/Vânzător

:

S.C. SAVINVIBE S.R.L.

 

 

 

Website

:

magazinul online găzduit la adresele http://www.savinskin.com/ro .

 

 1. UTILIZAREA WEBSITE-ULUI

Website-ul este oferit și disponibil pentru persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani. Prin utilizarea Website-ului Utilizatorul garantează că are vârsta legală şi capacitatea de a contracta Produsele şi/sau serviciile oferite de Companie. Dacă nu sunt îndeplinite toate aceste cerințe, nu este autorizat accesul sau utilizarea Website-ului.

Pentru a accesa Website-ul sau unele dintre resursele pe care acesta le oferă se cere Utilizatorului să furnizeze anumite informații care trebuie să fie corecte, actuale și complete.

Toate informațiile furnizate pentru utilizarea Website-ului sau a oricărei funcții interactive a acestuia sau la înregistrarea pe Website sunt reglementate de Politica de Confidențialitate și prin utilizarea Website-ului Cumpărătorul îsi dă acordul privind utilizarea de către Companie a acestor informaţii în concordanță cu Politica de Confidențialitate.

Informațiile disponibile pe sau prin intermediul Website-ului și serviciile furnizate prin intermediul sau în legătură cu Website-ul sunt destinate informării vizitatorilor, Utilizatorilor sau Cumpărătorilor și nu constituie sfaturi sau consiliere medicală. Produsele comercializate prin intermediulul Website-ului sunt destinate numai scopurilor cosmetice și nu au fost aprobate de niciun organism de autorizare medicală sau farmaceutică.

Comunicarile scrise sau verbale dintre reprezentantii Companiei și vizitatorii Website-ului, dintre reprezentantii Companiei si Utilizatorii sau Cumpărătorii produselor au rol strict orientativ si nu pot fi invocate ca motiv de retur, decizia de cumparare a oricarui produs cu toate caracteristicile sale (volum, culoare, performanta, rezultate, potrivirea culorilor etc), fiind exclusiv a Cumparatorului.  

Produsele comercializate prin intermediul Website-ului sunt ORIGINALE şi provin direct de la producatori sau de la distribuitori autorizati de producatori.

Este responsabilitatea Utilizatorilor şi/sau Cumpărătorilor să stabliească dacă Produsele sunt potrivite nevoilor lor și nu este obligaţia şi responsabilitatea Companiei.

Informațiile prezentate pe Website au caracter general şi nu cuprind toate informațiile referitoare la subiecte la care se face referire pe acesta (incluzand aici descrierea Produselor), şi prin urmare, Compania nu este răspunzătoare pentru nicio pierdere sau vătămare pe care o pot suferii Utilizatorii şi/sau Cumpărătorii (directă sau indirectă) ca urmare a utilizării informaţiilor de pe Website. Compania nu este răspunzătoare pentru nicio eroare sau omisiune cu privire la aceaste informaţii și iar decizia Utilizatorilor de a cumpăra Produse sau Servicii pe baza acestor informaţii este ȋn responsabilitatea acestora.

În cazul în care prin intermediului Website-ului sunt postate opinii, sfaturi, recomandări etc de către Utilizatori, Cumpărători sau orice alte persoane, aceste opinii, sfaturi și recomandări nu sunt creditate de către Companie care nu îsi asumă nicio responsabilitate privind exactitatea, acurateţea sau după caz, natură defăimătoare etc  a acestora.

Este interzisă utilizarea Website-ului pentru postarea, încărcarea sau transmiterea de materiale obscene sau pornografice, amenințătoare, rasiste, jignitoare, defăimătoare, sau pentru ȋncălcarea oricăror legi sau drepturi de proprietate intelectuală, pentru a hărțui, jigni, amenința sau a încălca drepturile a altor persoane, pentru a deteriora sau distrugerea reputației Companiei.

În cazul în care Compania constată existenţa unor astfel de postări îsi rezervă dreptul de a dezvălui orice astfel de informaţii în conformitate cu legea și/sau de a elimina, de a refuza să posteze sau să editeze orice astfel de informații sau materiale.

Utilizatorul Website-ului trebuie să se asigure că toate persoanele care vor accesa Website-ul prin intermediul conexiunii sale de internet cunosc prevederile TCU şi se conformează acestora.

Numele de utilizator, ales sau furnizat de Companie, parolele sau orice alte informaţii care fac parte parte din procedurile de securitate ale Companiei, trebuie tratate de Utilizator/Cumpărător ca fiind confidențiale și nu trebuie să le dezvăluie niciunei alte persoane sau entități.

Contul de pe Website este un cont personal al Utilizatorului sau, după caz, al Cumpǎrǎtorului. Utilizatorul sau Cumpărătorul nu trebuie sǎ ofere acces la contul personal niciunei terţe persoane prin utilizarea numelui său de utilizator, a parolelor sau a altor informaţii de securitate. Accesarea contului de pe un computer public sau partajat, este sub riscul şi responsabilitatea Utilizatorului sau Cumpărătorului.

Orice acces neautorizat la numele de utilizator sau parolă, sau orice altă încălcare a securității contului Cumpărătorului va fi anunţată imediat de către acesta.

Prin plasarea unei comenzi de achiziţie pe Website, Cumpărătorul confirmă acceptarea prevederilor TCU şi încheierea Contractului. Plasarea comenzii pe Website se face prin  navigarea pe paginile Website-ului pentru identificarea şi alegerea Produselor dorite, plasarea acestora în coşul de cumpărături şi apăsarea butonului de finalizare a comenzii.

Înainte de a fi valide, comenzile înregistrate pe Website sunt supuse aprobării prealabile iar Produsele plasate de Cumpărător în coşul de cumpărături nu sunt rezervate şi pot fi achiziţionate de alţi Cumpărători. Validarea comenzii este notificată Cumpărătorului prin transmiterea unui mesaj electronic la adresa de e-mail înregistrată de Cumpărător pe Website.

Pentru achiziţionarea oricărui produs sau serviciu de pe Website Cumpărătorului îi sunt solicitate  informații financiare personale, inclusiv, fără limitare, numere de card de credit sau debit, şi/sau alte informații de facturare solicitate de companiile care efectuează servicii de procesare a plăţilor („Procesator”).

Prin plasarea unei comenzi de achiziţie pe Website, Cumpărătorul garantează că este autorizat să efectueze achiziţia şi să furnizeze informaţiile financiare necesare inclusiv Procesatorului de plăţi.

În cazul în care un Procesator de plăţi este responsabil pentru colectarea, transmiterea și / sau prelucrarea informațiilor financiare ale Cumpărătorului (și, în unele cazuri, pentru onorarea comenzii), toate obligațiile de plată pentru Produsele comandate pe Website sunt reglementate de condițiile de utilizare/ serviciu și politica de confidențialitate ale Procesatorului.

Intrarea în stocul Companiei a Produsele plasate de Cumpărător în „lista de dorinţe”, va fi notificată Cumpărătorului printr-un mesaj transmis la adresa de e-mail înregistrată pe Website în maxim 48 de ore de la afişarea pe Website a Produselor şi/sau a cantităţii disponibile.

Compania îsi rezerva dreptul de a dezactiva orice nume de utilizator, parolă sau alt identificator indiferent dacă acestea au fost alese de Utilizator sau de Companie dacă aceasta consideră la un moment dat că au fost încălcate prevederile TCU.
 

 1. PRETUL PRODUSELOR

Preţurile Produselor afişate pe Website sunt exprimate în lei și euro şi includ TVA. Preţurile afişate nu includ contravaloarea serviciilor de curierat aferente livrării Produselor şi nu includ niciun fel de taxe, incluzând aici taxele vamale sau taxele fiscale.

Preţul Produselor afişate pe Website nu includ costuri suplimentare care pot sa intervină în cazul cumpărărilor din tări UE sau ţări NON-UE. Aceste costuri vor fi plătite de Cumpărător distinct fie firmei de curierat fie autorităţilor din aceste ţări. Preţul Produselor se poate modifica prin excluderea TVA în cazul unor comenzi plasate din exteriorul Romaniei.

Preţurile în lei afişate pe Website sunt stabilite pe baza preţului de achiziţie al Produselor şi a cursului de schimb de la momentul achizitiei Produselor de către Companie.

Preţurile pot fi modificate de Companie, fară a fi obligată să anunţe în prealabil aceste modificări, în cazul modificării preţurilor de către parteneri sau în cazul evoluţiei cursului de schimb valutar.

Preţul afişat pe Website în momentul acceptării comenzii este preţul în baza căruia va fi facturată furnizarea produsului. În cazul comenzilor plasate din Romania pentru preţuri afisate în moneda Euro sau în cazul plăţilor efectuate din conturi bancare în moneda Euro, preţul plătit va fi în lei, calculat la cursul de schimb din ziua procesării plăţii de către banca emitentă a cardului de credit sau de debit.

În cazul în care Compania constată existența unor erori în stabilirea preţurilor afişate pe We-site aceasta va corecta imediat eroarea şi va informa Compărătorul în legătură cu aceasta.

Compania nu are nicio obligaţie de a accepta sau a onora o comandă pentru un Produs al cărui preţ a fost stabilit greșit  sau care conţine şi îsi rezervă dreptul de a anula o astfel de comandă chiar dacă a fost acceptată sau care este în desfăşurare. Anularea comenzii va fi adusă la cunoştiinţa Cumpărătorului prin email iar Compania va restitui toate sumele plătite de către Cumpărător după returnarea produselor.

Compania poate efectua reduceri ale unor preţuri, după cum consideră la un moment dat, pentru anumite Produse, perioade de timp şi cantităţi limitate ale acestor Produse.

De asemenea, Compania poate oferi Cumpărătorilor produse cadou sau colecţii de produse cadou ȋn cazul ȋn care comenzile plasate de Cumpărători ȋndeplinesc cumulativ mai multe condiţii:

-           Comenzile depăşesc valoarea indicate pe WebSite,

-           Plata se face prin card de credit sau card de debit,

-           Cumpărătorul renunţă la dreptul de retur pentru produsele comandate.

 

 1. FACTURARE, PLATA SI LIVRAREA PRODUSELOR

Compania va emite factura pentru Produsele comandate imediat după aprobarea comenzii şi  o va transmite pe suport electronic la adresa de email a Cumpărătorului înregistrată pe Website. Factura pe suport hartie va fi transmisă Cumpărătorului odată cu livrarea Produselor comandate. Factura va fi emisă, după caz, în lei în cazul comenzilor ce provin din Romania sau euro în cazul comenzilor ce provin din exteriorul Romaniei.

Plata Produselor comandate se poate face prin transfer bancar, prin medoda PayPal, prin card bancar sau numerar la livrarea Produselor (plată ramburs). Sunt acceptate la plată carduri bancare Visa sau MasterCard.

Când selectează opţiunea de plată PayPal Cumpărătorul este direcţionat către Website - ul PayPal pentru “Logare” şi pentru a vizualiza suma de plată înainte de a selecta “Plătiţi acum”.

Plata va fi validatǎ și debitată în Contul de pe Website la momentul expedierii comenzii de către Companie.

Toate cardurile bancare utilizate pentru cumpărarea Produselor vor fi supuse în prealabil verificării şi autorizării de plată de către Procesator şi/sau de către banca emitentă a cardurilor. Dacă banca emitentă a cardului utilizat pentru plata contravalorii Produselor refuză să aprobe sau întârzie plata către Companie, aceasta nu este răspunzătoare pentru întârzierea livrării sau pentru nelivrarea Produselor.

Toate tranzacţiile efectuate cu carduri bancare se realizează prin intermediul unor portale sigure care encriptează datele cardului bancar într-un mediu protejat.

Produsele comandate vor fi livrate, în funcţie de data şi ora comenzii, de oraşul şi țara de destinaţie, într-un interval de timp de 1 - 10 zile lucrătoare si vor fi trimise doar la adresa indicată de Cumpǎrǎtor. Pentru comenzile plasate din Romania livrarea produselor se va face ȋntr-un interval de 1-3 zile lucrătoare. Livrarea Produselor va avea loc în mod normal în intervalul luni-vineri între orele 9.00 si 18.00.

Orice date care sunt fixate pentru livrarea Produselor sunt aproximative şi Compania nu va fi responsabilă pentru orice intârzieri, indiferent care a fost cauza acestora. Produsele pot fi livrate și înaintea datei de livrare anunţate, cu respectarea obligaţiei de informare prealabilǎ a Cumpǎrǎtorului.

În cazul în care Compania nu are posibilitatea, din orice motiv, de a trimite Produsele comandate de Cumpǎrǎtor (şi aflate ȋn stoc) în termen 14 zile de la efectuarea comenzii, Cumpărătorul are dreptul de a anula comanda, iar Compania va rambursa orice sume plătite de Cumpǎrǎtor pentru aceste Produse.

Compania nu va fi responsabilă de niciun fel de pierderi suferite de Cumpǎrǎtor pentru livrări întarziate sau neonorate din motive ce ţin de Cumpărător.

În cazul în care Cumpǎrǎtorul sau un reprezentant al acestuia nu este la adresa indicată pentru livrare, făcand imposibilă predarea bunurilor de către personalul de livrare, costurile de retur vor fi achitate Companiei de Cumpărător  în termen de 5 zile de la emiterea facturii aferente.

Dacǎ Cumpǎrǎtorul va face o solicitare de revenire pentru livrarea bunurilor, acesta va putea fi obligat la achitarea către Companie, înainte de livrare, a unui nou cost de transport.
 

 1. DREPTURILE SI OBLIGATIILE CUMPARATORULUI

Cumpărătorul are următoarele drepturi:

 • Să primească Produsele comandate;
 • Să beneficieze de Produse care corespund comenzii plasate conform descrierii existente pe Website;
 • Să primească compensaţii dacă Produsele sunt defecte sau conţin vicii;
 • Să returneze Produsele comandate sau să refuze primirea oricărui Produs comandat în termen de 14 zile de la data primirii,
 • Să primescă întreaga sumă platită la plasarea comenzii pe Website în cazul în care returmează Produsele (vezi paragraful „Returul produselor” de mai jos).

Cumpărătorul are următoarele obligații:

 • Să despăgubească Compania, la cererea acesteia, pentru orice cheltuieli, daune și pierderi, inclusiv taxe legale etc, cauzate de orice încălcare a TCU, inclusiv în cazul în care Websiteul este utilizat de către orice altă persoană care accesează contul Cumpărătorului de pe Website, cu sau fără acordul acestuia
 • Să nu se subtituie vreunei calităţi (colaborator, angajat, agent etc) ȋn relaţia cu terţe persone și să nu acționeze în niciun fel în numele și pe seama Companiei;
 • Să nu plaseze comenzi cu rea credinţă fară intenţia reală de a cumpăra Produsele;

 

 1. CARDURI CADOU

Cardurile Cadou, tipărite şi virtuale, sunt vândute de Companie prin intermediul Website-ului cu acceptarea şi respectarea de către Cumpărător a următoarelor condiţii:

 • Cardurile Cadou pot fi utilizate pentru achiziționarea oricărui produs existent pe Website.
 • Codul atribuit unui Card Cadou expiră în 6 luni de la achiziție.        
 • Cardurile Cadou nu pot fi reîncărcate sau răscumpărate în numerar.
 • Dacă valoarea comenzii este mai micǎ decât valoarea Cardului Cadou, diferenţa de valoare va rămane în soldul Cumpărătorului iar acesta o va putea utiliza pentru comenzi viitoare.
 • Dacă valoarea comenzii depășește valoarea Cardului Cadou, Cumpărătorul va plăti diferenţa prin una dintre modalităţile de plată indicate pe Website.
 • Dacă Produsele cumpărate prin utilizarea unui Card Cadou sunt returnate, valoarea Produselor returnate, până la valoarea plății inițiale a Cardului Cadou, va fi creditată pe un nou Card Cadou. Suma rămasă din Cardul Cadou iniţial va fi rambursată Cumpărătorului pe cardul bancar utilizat pentru tranzacție.
 • Cardurile Cadou virtuale vor fi trimise prin e-mail Cumpărătorului după ce comanda completă a fost procesată și plata a fost efectuată.
 • Codurile promoționale nu pot fi aplicate la achiziționarea de Carduri Cadou, cu excepția cazului în care Compania menţionează altfel.
 • Plata contravalorii serviciilor de curierat şi plata oricăror taxe necesare sunt aplicabile şi achiziţiei de produse cu un Card Cadou.

Compania nu este responsabilă:

 • în cazul în care un Card Cadou este pierdut, furat, distrus, utilizat fără permisiune sau livrat la o adresă incorectă sau inexistentă. Cardurile cadou pierdute, furate sau distruse nu vor fi înlocuite.
 • pentru întârzieri sau eșecuri la livrarea unui Card Cadou cauzat de motive care nu sunt sub controlul Companiei.

Compania îsi rezervă dreptul de a anula sau de a refuza onorarea unui Card Cadou dacă consideră că o astfel de acţiune este rezonabil necesară.

Compania își rezervă dreptul de a modifica acești termeni ori de cate ori va considera necesar, orice astfel de modificări fiind postate pe Website.

 

 1. PROGRAMUL DE LOIALITATE SAVIN’SKIN

Programul de loialitate SAVIN’SKIN este destinat Cumpărătorilor din Romania şi poate fi accesat de către aceştia după crearea unui cont de Client pe Website.

Programul de loialitate constă în obținerea de Cumpărător de puncte de loialitate SAVIN’SKIN („Puncte SAVIN’SKIN”) și utilizarea punctelor SAVIN’SKIN pentru obţinerea de discounturi la cumpărarea Produselor existente pe Website.
Denumirea utilizată pentru definirea punctelor se numește SkinPoint/SkinPoints.

Punctele SkinPoints se obţin astfel:

  • 1(un) punct pentru fiecare 1(un) leu cheltuit de Cumpărător pentru cumpărarea de produse de pe Website,
  • 100 puncte, la crearea de către Cumpărător a contului personal pe Website,
  • 100 puncte, pentru urmărirea (follow) de către Cumpărător a paginii Instagram .....
  • 100 puncte, alocate cu ocazia zilei de naştere a Cumpărătorului,
  • 100 puncte, pentru plasarea unui „review” pe Website,
  • 100 puncte, pentru abonarea la newsletter-ul Website-ului.

Cumpărătorul poate acumula un număr nelimitat de puncte prin una din modalităţile de mai sus. Punctele "SkinPoints" acumulate au o valabilitate şi pot fi utilizate o perioadă de 6 luni de la data ultimei comenzi.


Punctele pot fi „cheltuite” (utilizate) pentru obţinerea de discounturi la cumpărarea de Produse astfel:

  •   5% discount, pentru 500 de puncte SkinPoints utilizate,
  • 10% discount, pentru 1000 de puncte SkinPoints utilizate,
  • 15% discount, pentru 1500 de puncte SkinPoints utilizate,
  • 20% discount, pentru 3000 de puncte SkinPoints utilizate.

ȋn cazul ȋn care Cumpărătorul returnează parţial sau integral Produsele din comanda pentru care a „cheltuit” puncte SAVIN’SKIN, acesta va beneficia de dreptul de retur dar va pierde punctele SkinPoints utilizate.

Pentru produsele cumpărate la care se aplică un discount din utilizarea punctelor  SAVIN’SKIN, Cumpărătorul acumulează noi puncte, numărul punctelor fiind egal cu valoarea ȋn lei a produselor mai puţin discountul primit prin utilizarea punctelor SAVINSKIN.

Punctele SAVIN’SKIN nu pot fi utilizate pentru cumpărarea de produse care au deja reduceri de preţuri afişate pe Website.

Punctele acumulate de Cumpărător ȋn cazul cumpărării de produse care au un deja un discount, este egal cu valoarea in lei a produselor mai putin discountul afişat.

Compania își rezervă dreptul de a modifica sau de a opri ȋn orice moment Programul de loialitate fără a fi nevoită să-și motiveze decizia și fără să ofere compensații. De asemenea, Compania își rezervă dreptul de a modifica modul de alocare a punctelor de fidelitate fără a fi nevoită să-și explice decizia și fără să ofere compensații.
 

 1. BEAUTY DEALS

Compania poate oferi spre cumpărare, în cadrul secțiunii Beauty Deal, seturi de produse ale căror prețuri de vânzare au o valoare mai mică decât valoarea cumulată a prețului fiecărui produs din set.

*BEAUTY DEALS se referă la orice tip de campanie care oferă cadouri gratuite per comandă/produs: Cadou la achiziție, Gift Box, Gift Product;

Cumpărarea oricăruia dintre produsele enumerate în campanie este decizia exclusivă a cumpărătorului, iar Compania nu își asumă responsabilitatea în cazul în care unul sau mai multe dintre produsele din set nu corespund așteptărilor sale.

Cumpărătorii vor primi gratuit Beauty Box-ul sau produsele listate în campanii doar dacă respectă pașii enumerați pe pagină, după cum urmează:

1. Valoarea comenzii trebuie să se califice la termenii enumerați pe pagina Beauty Deals (fiecare campanie în parte are termenii enumerați pe pagina Beauty Deals);

2. "Cadoul gratuit" la alegerea Cumpărătorului trebuie să fie adăugat în coș;

3. Codul de reducere asociat trebuie să fie adăugat la finalizarea comenzii.

Deoarece produsele listate în campanie au un stoc limitat, nu putem oferi "ofertele de frumusețe gratuite" pentru Clienții care nu îndeplinesc pașii solicitați.

În cazul în care unul dintre produsele selectate ca "cadou gratuit" nu se mai află în stoc, SAVIN'SKIN va oferi Cumpărătorului un produs alternativ în valoare de același preț cu cel al cadoului selectat.

Cu toate acestea, Cumpărătorul nu poate alege în mod liber niciun articol de pe site și este obligat să aleagă din lista pusă la dispoziție, împărtășită de Vânzător.

Produsele primite în Beauty Box sau drept cadou nu pot fi înlocuite sau returnate, iar valoarea acestora nu se acumulează la programul de fidelitate sub formă de puncte.

Comenzile care beneficiază de campaniile Beauty Deals nu sunt rambursabile, parțial sau integral.

 

 

 

Coș

Nu mai sunt produse disponibile pentru cumpărare

Coșul dvs. este momentan gol.